Indremedisin


Indremedisin er et av de mest omfattende, spennende og tidkrevende feltene i klinikken. Indremedisin omfatter en rekke fagfelt som gastroenterologi, endokrinologi, nevrologi, hjerte/lungelidelser, nefrologi, urologi og mye mer.

Indremedisin er et av de mest omfattende, spennende og tidkrevende feltene i klinikken. Indremedisin omfatter en rekke fagfelt som gastroenterologi, endokrinologi, nevrologi, hjerte/lungelidelser, nefrologi, urologi og mye mer. Ettersom pasienter med indremedisinske lidelser ofte trenger kompliserte utredninger med mye avansert utstyr, har Anicura dyresykehus Oslo har satset stort på å investere i kompetanse og mye avansert og moderne utstyr. Avhengig av hva som er nødvendig utifra anamnese og klinisk undersøkelse har indremedisinere i Anicura Dyresykehus Oslo tilgang til en rekke avansert utstyr som moderne blodprøveaparater, CT, endoskopi, digitalt røntgen, ultralyd og mye mer som hjelp til å skaffe en nøyaktig diagnose og dermed en optimal behandling.

Magnus Harjen
Magnus Harjen ble uteksaminert ved The Royal Veterinary College i London, Storbritannia i 2004. Han var tre år i England, hvor han blant annet jobbet ved en spesialisert akuttklinikk.

Vel tilbake i Norge har han tatt videreutdanning i og mottar henvisninger i sitt fordypningsfelt som er indremedisin og kreftbehandling.
Et av hans spesialfelt er cytologi.

Reidun Heiene
Mange kjenner Reidun Heiene fra Norges Veterinærhøgskole der hun i 15 år har undervist studenter ved indremedisinsk klinikk og vært drivkraften bak en rekke forskningsprosjekt. Hun har hatt lengre opphold ved utenlandske veterinærhøgskoler, bl.a. Utrecht, Cambridge og Davis, California. Siden 2008 har hun på halv tid vært seniorkliniker i indremedisin ved Blåstjärnans Djursjukehus i Gøteborg. Hennes fagfelt er indremedisin, og hun har særlig høy kompetanse innen nefrologi og urologi, endokrinologi, immunologi, hematologi, cardiologi og gastroenterologi. 


Reidun er hyppig foredragsholder ved internasjonale kongresser. Hun står bak mer enn 25 vitenskapelige artikler innen ulike deler av indremedisin, og har skrevet flere bokkapitler om nefrologi og urologi. 
Hun har større internasjonale verv innen bl.a. nyrebiopsiprosjektet WSAVA-Renal Study Group og IRIS (International Renal Interest Society).

Trykk her om du ønsker å henvise en pasient til oss.