Indremedisin


Indremedisin er et av de mest omfattende, spennende og tidkrevende feltene i klinikken. Indremedisin omfatter en rekke fagfelt som gastroenterologi, endokrinologi, nevrologi, hjerte/lungelidelser, nefrologi, urologi og mye mer.

Indremedisin er et av de mest omfattende, spennende og tidkrevende feltene i klinikken. Indremedisin omfatter en rekke fagfelt som gastroenterologi, endokrinologi, nevrologi, hjerte/lungelidelser, nefrologi, urologi og mye mer. Ettersom pasienter med indremedisinske lidelser ofte trenger kompliserte utredninger med mye avansert utstyr, har Anicura dyresykehus Oslo har satset stort på å investere i kompetanse og mye avansert og moderne utstyr. Avhengig av hva som er nødvendig utifra anamnese og klinisk undersøkelse har indremedisinere i Anicura Dyresykehus Oslo tilgang til en rekke avansert utstyr som moderne blodprøveaparater, CT, endoskopi, digitalt røntgen, ultralyd og mye mer som hjelp til å skaffe en nøyaktig diagnose og dermed en optimal behandling.

Magnus Harjen
Magnus Harjen ble uteksaminert ved The Royal Veterinary College i London, Storbritannia i 2004. Han var tre år i England, hvor han blant annet jobbet ved en spesialisert akuttklinikk.

Vel tilbake i Norge har han tatt videreutdanning i og mottar henvisninger i sitt fordypningsfelt som er indremedisin og kreftbehandling.
Et av hans spesialfelt er cytologi.

 

Trykk her om du ønsker å henvise en pasient til oss.