Toggle menu

Indremedisin


Indremedisin er et av de mest omfattende, spennende og tidkrevende feltene i klinikken. Indremedisin omfatter en rekke fagfelt som gastroenterologi, endokrinologi, nevrologi, hjerte/lungelidelser, nefrologi, urologi og mye mer.

Indremedisin er et av de mest omfattende, spennende og tidkrevende feltene i klinikken. Indremedisin omfatter en rekke fagfelt som gastroenterologi, endokrinologi, nevrologi, hjerte/lungelidelser, nefrologi, urologi og mye mer. Ettersom pasienter med indremedisinske lidelser ofte trenger kompliserte utredninger med mye avansert utstyr, har Anicura dyresykehus Oslo har satset stort på å investere i kompetanse og mye avansert og moderne utstyr. Avhengig av hva som er nødvendig utifra anamnese og klinisk undersøkelse har indremedisinere i Anicura Dyresykehus Oslo tilgang til en rekke avansert utstyr som moderne blodprøveaparater, CT, endoskopi, digitalt røntgen, ultralyd og mye mer som hjelp til å skaffe en nøyaktig diagnose og dermed en optimal behandling.

Magnus Harjen
Magnus Harjen ble uteksaminert ved The Royal Veterinary College i London, Storbritannia i 2004. Han var tre år i England, hvor han blant annet jobbet ved en spesialisert akuttklinikk.

Vel tilbake i Norge har han tatt videreutdanning i og mottar henvisninger i sitt fordypningsfelt som er indremedisin og kreftbehandling.
Et av hans spesialfelt er cytologi.

Hilde Heggen
Hilde Heggen GPCert(SAM) ble uteksaminert fra NMBU 2006 og har fokusert på videreutvikling og etterutdanning innenfor indremedisin og diagnostikk.

 

Trykk her om du ønsker å henvise en pasient til oss.