Toggle menu

Maiken Ingebrigtsen


Klinikkassistent

Spesialfelt

Renhold og hygiene

Maiken har medansvar for klinikkens daglige renhold i tillegg til at hun hjelper til i klinikken ved behov.

Maiken har selv hund av blandingsrase.