Toggle menu

Rebecca Skorpen


Klinikkassistent

Rebecca assisterer mye på medisinsk avdeling, og hjelper også til med klinikkens daglige renholdsrutiner.

Selv har Rebecca to hunder av blandingsrase.