Toggle menu

Emilie P. Johansen


[Missing text '/general/email/' for 'Norwegian']: emilie.johansen@anicura.no

Resepsjonist & klinikkassistent

Utdanning

Stend jordbruksskole med naturbruk/naturforvaltning og dyrehelsefag som fordypning 2013

Spesialfelt

marsvin

Emilie startet hos oss i 2016, og skal jobbe delvis som klinikkassistent og delvis som resepsjonist.

Emilie har en stor interesse for gnagere og kaniner, og er spesielt interessert i fôring, stell og helse av disse.

Selv har Emilie drevet aktivt marsvinoppdrett i mange år. I tillegg har hun tre hunder - en storpuddel, en toy puddel og en blandingshund. Hun har også flere akvarium med diverse ferskvannsfisk og to kaniner av rasen fransk vedder, samt en katt og en tammus.

Fritiden til Emilie går for det meste med til stell og aktiviteter med egne dyr, men hun holder også på med hest på fritiden og har en stor interesse for fotografering, da spesielt av dyr.