Toggle menu

Hilde Kleven


Bioingeniør

Utdanning

Bioingeniør fra Høgskolen i Oslo, 2001, med videreutdanning innen generell medisinsk mikrobiologi, 2007.
Arbeidet ved Mikrobiologisk avd. OUS fra 2001 til 2017.

Spesialfelt

Mikrobiologi, med spesiell interesse for parasittologi.

Hilde startet å arbeide ved AniCura Jeløy Dyreklinikk i februar 2017.