Toggle menu

Atferdskonsultasjoner


Vår veterinær Camilla har tatt videreutdanning i atferdspsykologi på universitetet i Southampton, England og innehar tittelen PGDip CABC (Postgraduate Diploma in Companion Animal Behaviour Counselling).

Mange dyreeiere opplever uønsket atferd hos hunden eller katten sin som kan være vanskelig å håndtere. Vanlige problemer som atferdskonsulenter ofte får forespørsel om angående hund kan være aggresjon, separasjonsangst, stereotyp atferd eller lydfobier (som for eksempel nyttårs angst). Hos katter kan for eksempel markering inne være et nokså vanlig problem med mange underliggende årsaker.


En atferdskonsultasjon er ofte svært tidkrevende og det er vanlig å sette av ca 2 timer for en innledende samtale. Eier vil få et skjema som fylles ut i forkant slik at konsulenten kan danne seg et bilde av problemet.  Det er viktig å være klar over at det sjelden brukes medikamenter for å løse et atferdsproblem og det finnes ingen «quick fix» som vil snu situasjonen umiddelbart. En konsulent kan gi veiledning og råd for å forklare hvorfor problemet har oppstått og hvordan problemet kan håndteres og forbedres. Vi kan gi eier verktøyet til å endre situasjonen men det er eieren selv som må gå hjem å gjøre jobben, det er derfor svært viktig å være forberedt på at prosessen kan ta mye tid og arbeid i de mest alvorlige tilfellene.

Dessverre er det mange som oppsøker en atferdskonsulent først etter at de føler de har prøvd «alt annet», og jo lenger problemet har eksistert, jo større utfordring er det å endre en negativ situasjon. I motsetning til mennesker hvor vi kan sette oss ned å rasjonalisere et problem og forklare med ord hvordan vi skal komme videre, må vi med dyr bruke helt andre fremgangsmåter. Atferd er et uttrykk for hvordan dyret håndterer en gitt situasjon og derfor er det enormt viktig å komme til bunns i den grunnleggende årsaken slik at vi kan forutse situasjonen og lære dyret et annet reaksjonsmønster.

Det beste rådet vi kan gi er å oppsøke en konsulent med en gang et problem oppstår slik at forutsetningene for å lykkes er desto større. 
Aldri vær redd for å spørre om råd – våre dyrleger vil være glade for å kunne hjelpe ved gi veiledning dersom man støter på små eller større utfordringer i dyreholdet.