Toggle menu

Ben og leddkirurgi


Denne grenen av kirurgi er også kalt ortopedi og omhandler tilstander som involverer muskel-og skjelettsystemet. I ortopedien brukes både kirurgiske og medisinske midler for å behandle traumer og degenerative sykdommer på hunder og katter i alle aldre. Dette er et veldig omfattende felt hvor stabiliserende implantater som metallskruer, plater, pinner og proteser blir brukt til å endre eller rekonstruere anatomien til beinvev og ledd. Det stilles særdeles høye krav til kirurgens kunnskaper innen anatomi og kroppens biomekanikk for å forsørge best mulig utfall etter en ortopedisk lidelse. Det er viktig å huske på at skjelett-og ledd struktur ikke er sterkere enn støttevevet rundt, så ved enhver ortopedisk lidelse er like viktig å opprettholde muskelsstyrken gjennom hele rekonvalesenstiden med kontrollert trening, fysioterapi og rehabilitering.

Hyppigste lidelser hos dyr i alle aldre.

Patellaluksasjon (hoppende kneskål):
Kneskålen sitter midt på nederste del av lårbenet, og beveger seg langs benet ettersom kneet er i bevegelse. Akutt patellaluksasjon kan forekomme hos hunder og katter etter traume eller vridning. Kronisk luksasjon forekommer stort sett hos hunder hvor miniatyrraser er overrepresentert. Patellaluksasjon graderes fra  1-4 etter hvor mye den lukserer til en av sidene og hvor ofte (permanent luksasjon eller sporadisk luksasjon).

patlux

Generelt kan hunder med grad 1 og 2 leve lenge uten kliniske tegn, mens grad 3 og 4 vil være smertefulle og vise tydelige halthetstegn. Artrose (forkalkninger) vil alltid forekomme etter patellaluksasjon over lengre tid. Kirurgisk korrigering avhenger alt i fra anatomien på kneleddet og krumningen på lårbeinet. Dersom anatomien er tilnærmet normal kan en enkel forflytting av senefestet til patella være nok sammen med oppstramming/løsning av bindevevet rundt. Men dersom hunden har sterk grad av hjulbenhet på lårbenet (varus deformasjon ) og veldig grunn grop på lårbenet der patella skal sitte, må ofte større korrigering av hele lårbeinet utføres. Alle slike tilfeller må vurderes individuelt og noen ganger må kompliserte tilfeller henvises til spesialister innen benkirurgi.

 

Korsbåndsskader:
Korsbånd er to veldig små, men veldig sterke ligamenter som sitter midt i kneet og består av fremre og bakre del. Det er som oftest det fremre korsbåndet som blir skadet og dette har 3 funksjoner:
-forhindre skuffe-bevegelse av lårbeinet mot leggbeinet
-forhindre intern rotasjon av lårbeinet mot leggbeinet
-forhindre hyperfleksjon av kneleddet. 


korsbånd

 

Hos mennesker er dette en typisk idrettsskade og er alltid forårsaket av traume - slik er det også hos katter selv om forekomsten er sjelden. Hos hunder er korsbåndsskader mer komplisert og har ingen definitiv årsak, men det er flere faktorer som spiller inn som bla. rase, overvekt og anatomisk utforming av kneleddet. Korsbåndet kan ryke ved fall, traume eller vridning av kneet i lek. Resultatet er et ustabilt kneledd som har mistet hengselfunksjonen, og kirurgi er eneste mulighet for å oppnå normal funksjon av leddet. 

Jan Håkon har gjennomført en rekke kurs i USA og England innen korsbåndskirurgi som TPLO, TTA Tightrope/Corkscrew Anchor Rope og fabellar tie-back.  Etter flere års erfaring med korsbåndsskader har TTA-metoden vist seg å være den metoden som ivaretar kneleddets naturlige biomekanikk på best mulig måte, og egner seg veldig godt til større hunder fra 20kg og oppover. For mindre hunder og katter er Corckscrew Anchor Rope metoden en velfungerende metode med kort rekonvalesens. Mistenker du at hunden/katten din har en korsbåndsskade kan det enkelt diagnoseres med en klinisk undersøkelse og røntgen. tta

 

 

Benbrudd og utviklingsfeil:
Brudd skjer hos dyr i alle aldre. Valper og kattunger får som oftest brudd i vekstlinjer langs lange knokler da skjelettet er veldig mykt, mens fullvoksne individer får brudd på trykkpunktet der traumet inntreffer. Hos unge dyr kan også utviklingsfeil forekomme som usymmetrisk lengdevekst og krumming av knoklene. Brudd og feilutvikling kan korrigeres og stabiliseres ved hjelp av implantater som plater, skruer og pinner. Ved hjelp av god kompetanse innen dette felt kan vi sørge for god behandling og rekonvalesens for våre pasienter. 

 

Benkirurgi leges hos valper og kattunger innen 4-6 uker, mens hos eldre pasienter kan det ta 6-8 uker litt avhengig av skadens omfang. Det viktigste er å huske på at selve operasjonen er bare 50% av jobben, der resten består av å holde kjæledyret i ro og ha kontrollert fysisk aktivitet uten å overbelaste skaden. Like viktig er å opprettholde styrken i muskulatur og leddbånd rundt operasjonsområdet så derfor vil alle våre pasienter bli anbefalt fysioterapi og rehabilitering.