Toggle menu

Røntgen og ultralyd


Røntgen er det eldste verktøyet innen billeddiagnostikk og vært brukt i medisin siden 1896. I dag er det et uunverlig innventar i alle klinikker og brukes i alt fra ben og leddutredninger, til mage/tarm funksjoner. For å få et godt røntgenbilde er vi avhengig av at pasienten ligger helt stille i forskjellige vinkler over en liten periode. Derfor er det veldig vanlig å bedøve dyrene for røntgenutredning, med mindre de er drektige eller lider av hjerte/lunge sykdom. 
Videre er røntgen et viktig verktøy i avlsprogrammer hos mange hunderaser. Veterinær Jan Håkon har avtale med NKK for innsending av AD/HD røntgen, patella-attester, og ryggrøntgen av boxer og dachshunder.

Ultralyd

Ultralyd er en teknikk som brukes til å visualisere muskler, sener og mange indre organer, for å fange deres størrelse, struktur og eventuelle unormale vekster. Teknologien har vært brukt i minst 50 år og er relativt billig og bærbart, spesielt sammenlignet med andre teknikker, slik som magnetisk resonanstomografi (MRI) og computertomografi ( CT). ultrasound

Ultralyd brukes også til drektighetsundersøkelse og kan utføres med god sikkerhet fra dag 21 etter siste parring, og ultralyd utgjør ingen kjente risikoer for hverken pasienten eller fostrene. Veterinær Camilla har gjennomført utvidet kurs av den anerkjente ultralydspesialisten Ralph Wendt.