Toggle menu

Tannbehandling

Tannbehandling hos katt:

FORL (Feline Odontoclastic Resorbtive Lesion) er en av de vanligste sykdommer hos katter og opp til 2/3 blir rammet av denne lidelsen.

FORL vil fremstå som hevelse og rødme i tannkjøttet langs den affiserte tannen og der emaljen på tannen er svekket. Ofte er dette dekket av tannstein og hovent tannkjøtt slik at det ikke synes. Dette er en   tannsykdom som utvikler seg gradvis ved at tannens beskyttende lag (dentin og cementum) brytes ned og blir penetrert inn til pulpa, nerven og til slutt tannroten. 
 FORL

 Ofte begynner denne prosessen dypt nede i kjevebenet slik at det ikke synes på tannen. Emaljen, som er tannens ytterste lag, brytes også ned og tannen kan til slutt knekke.


Dette er en svært smertefull lidelse, men ofte ikke lett å merke for eiere. Katter er drevet av instinkter og spiser for å overleve og katten vil fortsette å ta til seg føde selv med tannsmerter. Noen katter kan slutte å spise tørrfòr og andre kan begynne å tygge på den siden som er minst smertefull men når disse symptomene melder seg har ofte lidelsen kommet svært langt.

Den eneste behandlingsform er å trekke disse tennene siden sykdommen kontinuerlig utvikler seg. Tannrøntgen vil vise om flere tenner er affisert og grundig oppfølging er derfor viktig.
Husk at jevnlig tannkontroll og tannrens er viktig for å avdekke FORL slik at katten ikke går med tannsmerter.

 

 Tannproblemer hos hund:

I motsetning til oss mennesker har hunder og katter spisse tyggeflater med unntak av de helt bakerste jekslene. Det er derfor svært sjelden vi ser caries (hull i tennene) hos våre kjæledyr. Det har også noe med spyttkomponentene å gjøre da den holder en helt annen surehetsgrad. Caries kan likevel forekomme hvis dyret har knekt tuppen på tannen (kronen) slik at nerve og pulpa blir eksponert og bakterier angriper tannen, eller om tannen har vært utsatt for et traume slik at emajen har fått skade.
dentalcanine 

 Dette er fryktelig smertefullt og tannen bør opereres ut umiddelbart. Les mer om tanntrekk hos hunder og katter lenger ned på siden.

 Tannstein:

Et veldig vanlig tannproblem er tannstein. Uten tilstrekkelig tannpleie vil det over tid legge seg et tynt belegg på tannen som kalles plakk. Mineraler i spyttet vil etter hvert omdanne dette til det harde laget vi kaller tannstein og er et brunaktig belegg som dekker emaljen. Når dette hoper seg opp vil bakterier skade tannkjøtt og tannhalser og hunden eller katten vil etter hvert utvikle tannverk.
tannstein 

 Siden det ofte kan være vanskelig å komme inn i en god rutine med tannpuss på kjæledyret vårt er det viktig å komme til klinikken for årlig tannsjekk og eventuelt tannrens for å forebygge videre tannproblemer. Det finnes mange gode metoder for å forebygge tannstein og våre medarbeidere vil mer enn gjerne veilede slik at man lettere kan bevare hunden eller kattens tannhelse.

Retente melketenner:

Hunden begynner å felle melketennene ved 4-6 måneders alder for å gjøre plass til de permanente tennene. I noen tilfeller kan noen av melketennene bli værende igjen i munnen og danner et slags «dobbelt» tannsett. Det gjelder ofte hjørnetennene. 
retente melketenner 

 Det forekommer hyppigst i små raser og en årsak kan være på grunn av manglende enzym som skal bidra til å bryte ned røttene. De gjenværende tennene må trekkes slik at det ikke påvirker utviklingen av kjeven og tannstillingen, og bør helst gjøres så fort som mulig når det kan fastslås at tennene ikke vil falle ut av seg selv.

Tannverk:

Symptomer på tannverk hos hund og katt kan være vanskelig å fastslå. Man kan ofte merke dårlig ånde, men siden det som regel er en gradvis prosess kan dyret utvikle smerten over tid og ikke vise akutte tegn. Nedsatt appetitt, endret spise- eller drikkemønster, økt sikling eller atferdsendring kan være indikasjoner på at dyret kan ha tannverk og det er viktig å ta kontakt med veterinæren dersom man har mistanke. Vi sørger for at alle våre pasienter får en grundig tannsjekk ved årlige helseundersøkelser da dette er en svært viktig del av dyrets helse og livskvalitet.

Tanntrekk og tannoperasjoner:

Selve ordet «tanntrekk» kan være misvisende da det kan føre til en oppfatning av at man fysisk trekker ut en tann. Dette er kùn mulig i tilfeller der tannen er råtten og har løsnet fra kjevebeinet. I slike tilfeller har tannsykdommen gått altfor langt.

Hos dyr er det bare fortennene som har én rot og resten av tennene har to eller tre røtter, og alle sitter støpt fast i kjevebeinet forankret av tusenvis av fibre som fungerer som bindevev, også kalt periodontale ligamenter. Dette er for at tennene skal tåle den repeterende og kraftige belastningen når dyret tygger. 
 
toothcanal 

 

Hunder og katter er rovdyr og har kjeve og tenner som er designet for å kunne slite av muskler og knase bein hos et nedlagt bytte- mange hunderaser har et kjevetrykk på mange hundre kilo så da er det viktig at tennene holder!

Dersom kjæledyret ditt har en skadet tann vil det si at delen som stikker opp fra tannkjøttet (kronen) er ødelagt men roten er intakt og tannen må derfor opereres ut. 

 Når man utfører en kirurgisk tanntrekk setter man først en nerveblokk som lokalbedøver området, deretter brukes en spesiell teknikk hvor veterinæren lager et snitt i tannkjøttet og deretter en såkalt «flapp». Dette er for å eksponere kjevebenet og deler av benet blir forsiktig fjernet med borr slik at roten kan frigjøres fra kjeven uten å forårsake traume eller fraktur. Det er svært viktig at roten fjernes i sin helhet slik at det ikke blir stående igjen en rotrest som skaper betennelse. Etter at roten er fjernet sys flappen igjen med mange små sting som løser seg opp av seg selv over en liten periode.  extraction 

 

Alle våre pasienter blir forskrevet de nødvendige medisiner etter tannkirurgi og eiere får med seg informasjonsskriv om hvordan de skal ta vare på vennen sin i dagene etter inngrepet. En kontrolltime blir satt opp 1-2 uker senere.