AniCura ansetter Stein Istre Thoresen som veterinærmedisinsk kvalitets- og utviklingssjef

AniCura, Nordens ledende sammenslutning innen veterinærmedisin for kjæledyr, ansetter Stein Istre Thoresen som veterinærmedisinsk kvalitets- og utviklingssjef. Formålet med ansettelsen er å styrke AniCuras evne til å utvikle og realisere fremtidens veterinærmedisin i tråd med langsiktige ambisjoner og strategi.

Stein Istre Thoresen, professor, dr. med. vet., DipECVCP, DipECVIM-CA, har lang og omfattende erfaring innen både utvikling og sikring av medisinsk kvalitet og hans innsats har vært av stor betydning for internasjonalt samarbeid innen veterinærmedisinen. Han har ledet ECVCP Laboratory Standards Committee og deltatt i en rekke forskjellige forskningsnettverk. Stein er aktivt involvert i det nordiske samarbeidet for å utvikle et felles veterinærmedisinsk diagnoseregister, og har i en årrekke jobbet med kvalitetssikring gjennom rollen som leder og medlem av Tilsynsutvalget for Dyreklinikker. Stein innehar et professorat i klinisk patologi ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og er veterinærmedisinsk redaktør for Norsk Veterinærtidsskrift.

Med sin unike kompetanse vil Stein kunne bidra sterkt til AniCuras løpende innsats innen felt som medisinsk utdanning, vitenskapelig forskning og kvalitetssikring. I tillegg til rollen som veterinær-medisinsk kvalitets- og utviklingssjef, vil Stein også tre inn i AniCuras vitenskapelige råd og AniCuras veterinærmedisinske utviklingsråd.

“Jeg gleder meg til å jobbe videre med å harmonisere standarder for etterutdanning på tvers av landegrensene med mål om å bidra til generell kompetanseheving, samt med forskningssamarbeid og med systematisk kvalitetssikring og utvikling.  Muligheten til å kunne identifisere og dele beste praksis mellom klinikker og til og med land, ser jeg på som spennende og givende, “ sier Stein Istre Thoresen.

“På vegne av AniCura vil jeg ønske Stein og hans uvurderlige erfaring varmt velkommen til vår familie av dedikerte veterinærer, dyrepleiere og assistenter. Vi jobber kontinuerlig for å tilby bedre og mer avansert veterinærmedisin, og Stein deler våre ambisjoner om å hele tiden heve kvalitetsstandarder, medisinsk kompetanse og kunnskapsutveksling. Jeg er overbevist om at han vil bli en verdifull bidragsyter i vårt team,” sier Peter Dahlberg, Administrerende Direktør og Konsernsjef i AniCura.

Stein begynner hos AniCura 1. August 2015.

For mer informasjon, vennligst kontakt  Peter Dahlberg, Administrerende Direktør og Konsernsjef i AniCura, +46 730 505 050

Om AniCura
AniCura er ledende innen høykvalitativ veterinærmedisin for selskapsdyr. Selskapet ble dannet ut fra ideen om at det å samle ressurser gir rom for å utøve bedre veterinærmedisinsk virksomhet. AniCura ble etablert i 2011 som den første sammenslåingen av dyresykehus i Norden. Selskapet er i dag et forbilde innenfor spesialisert veterinærmedisin for selskapsdyr og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Nord-Europa.

Selskapet tilbyr et komplett utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende medisin til avansert diagnostikk, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter.

AniCura består av mange av Europas mest velrennomerte dyresykehus og -klinikker, noe som gir unike muligheter for samarbeid og kunnskapsdeling samt tilgang til den fremste faglige spisskompetanse. Selskapet tar hvert år imot nærmere en million pasientbesøk og er en ledende utdannings- og henvisningsinstans.