Forsvarlig oppbevaring av medisiner

Små mengder av medisiner kan gi forgiftninger hos både barn og dyr. Her følger noen generelle råd: