Tar du med hunden utenlands i ferien?

I følge SAS og Norwegian øker antallet hunder som reiser med fly til utlandet hvert år. I tillegg kommer alle hundene som er med på bilferie over grensen. Det er større risiko for at hunden kan utsettes for farlige parasitter og smitte i utlandet. En av disse er Leishmaniose som overføres via sandmygg (sandfluer) i Middelhavsregionen.

Skal du sørover i Europa må du beskytte hunden mot orm, flått, lopper og parasitter. Noe mange ikke kjenner til er Leishmaniose – en uhelbredelig Middelhavssykdom som kan smitte til mennesker.

Leishmania infantum er en bitteliten parasitt som angriper hundens immunforsvar. Den overføres via sandfluer og symptomene kan være varierte; fra vekttap, hårtap rundt øynene, hudbetennelse, neseblod, diaré og organsvikt. Leishmaniose er vanskelig å oppdage fordi den kan ligge latent i kroppen lenge uten at hunden viser symptomer. Sykdommen kan deretter utløses av stress.

«Leishmaniose er en lumsk sykdom som det tar lang tid å oppdage, og som angriper forskjellige deler av kroppens systemer, sier veterinær Magnus Harjén spesialist i hunde- og kattesykdommer, Anicura Dyresykehus Oslo. «Leishmaniose forveksles lett med andre sykdommer, og det må derfor testes spesifikt for denne tilstanden for at den kan oppdages.»

Behandling

En smittet hund blir dessverre aldri helt frisk igjen, siden sykdommen er kronisk. Det er en utfordring at det kan ta mer enn 6 måneder fra hunden er smittet til antistoffer kan påvises i blodet. Behandling holder symptomene nede, og det vil ofte innebære en kombinasjon av flere legemidler som kan være belastende for nyrene. «Det går stort sett an å behandle sykdommen, og ha kontroll på symptomene, men dyret må leve med dette resten av livet, sier Harjén.»

Det beste er derfor å forebygge, og du kan redusere risikoen for Leishmaniose ved å:

Dette må du også tenke på når du tar hunden med utenlands:

Det er dyreeiers ansvar at hunden har fått den behandlingen som kreves. På www.mattilsynet.no kan du se hva som gjelder til enhver tid. Vær spesielt oppmerksom på følgende:

Sjekkliste før avreise:

Kart over utbredelsen av såkalte vektorbårne sykdommer på hund– det er sykdom som overføres via parasitter som flått, fluer, lopper, sandfluer og mygg. Kilde: http://www.cvbd.org/