Utbrudd av farlig sykdom for hunder i Oslo-området

AniCura advarer alle hundeeiere i Oslo-området om utbrudd av en hittil ukjent, trolig smittsom sykdom. Flere hunder er allerede døde etter å ha blitt smittet.

Sykdommen viser seg gjennom blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand. Hittil kjenner vi til minst sju dødsfall som trolig står i sammenheng med smitten, og mange hunder er lagt inn med lignende symptomer.

Vi kjenner enda ikke til hvilket agens, altså om det er et virus eller en bakterie som gir sykdommen. Prøver undersøkes nå for å avdekke hvilket smittestoff det er snakk om. 

De smittede hundene AniCura har behandlet har oppholdt seg i områder sentralt i Oslo, men det kommer nå også inn meldinger om hunder med tilsvarende symptomer fra områder utenfor Oslo. 

Vi anbefaler alle hundeeiere å være obs på smitte. Hold hundene unna parker, hundejorder og store samlingspunkter med hunder i en periode fremover. 

Dersom din hund har kraftig blodig diaré og har redusert allmenntilstand – ring din dyreklinikk.

Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.