Dog resting on grass

Flåtten er her!

Vårvarmen har allerede kommet i store deler av landet, og flåtten blir aktiv ved temperaturer over 4 grader. Mange har allerede funnet flått på sin hund eller katt. Flåttsesongen starter tidlig og varer lenge, og det er på tide å tenke på forebyggende preparater!

 

Flåtten kan overføre virus og bakterier som kan gi alvorlig sykdom hos både dyr og mennesker. Det aller beste er å forebygge, slik at ikke Mons og Fido blir bitt.

Det finnes mange preparater på markedet, med kortere og lengre virkningstid, og med forskjellige fordeler og ulemper. Noen av midlene har også såkalt repellerende effekt også, det vil si at de ikke bare dreper flåtten, de frastøter også levende flått før den rekker å bite seg fast. 

Vi anbefaler alle å bruke et flåttmiddel til sin hund eller katt, men i tillegg også til å se gjennom pelsen på dyret hyppig i flåttsesongen.

Det er viktig å bruke midler som skrives ut av din veterinær, da disse er testet som trygge og effektive. Vi ser årlig forgiftninger og til og med dødsfall på grunn av bruk av preparater kjøpt uten resept. Disse inneholder ikke medisinske virkestoffer, og i beste fall har de ingen virkning. 

Husk også at flått fra pelsen til hund og katt lett kan komme over på mennesker og bite oss. En studie* viser at hunde- og katteeiere har dobbelt så stor risiko for å bli bitt av flått som folk flest. Forebyggende medisin for dyr er viktig, og her kan du lese om andre tiltak for deg som eier:  www.flåttvett.no 

Når det gjelder hvor flåtten biter hyppigst, finnes det også studier på det. Flått kan være vanskelig å finne på dyret, spesielt når flåtten ikke er fullt utvokst. Derfor er det viktig å vite hvor på dyret de fleste flått setter seg.

En kartlegging gjengitt i det engelske Vet Record ** viser at de aller fleste flått setter seg i hoderegionen, på halsen og bryst. Blant flått på hodet var de fleste ved ørene, på haken og snuten.

Kartleggingen viser at det var mange tilfeller der dyrene tok flåtten med seg inn i huset, som ble funnet på gulvet eller i møbler. De fleste flått som ble funnet i huset var befruktede og fulle hunflått som var klar til å legge tusenvis av egg. Rådet er å bruke et effektivt flåttmiddel som du får hos veterinær!

Ha en flåttfri vår!

* Jones EH, Hinckley AF, Hook SA et al, Pet ownership increases human risk of encountering ticks, Zoonoses Public Health. 2018;65:74–79.

** https://veterinaryrecord.bmj.com/content/182/18/514