Cytologi og onkologi

Moss

AniCura Jeløy

AniCura Jeløy Dyresykehus holder kurs i cytologisk og onkologisk diagnostikk hos hund og katt i sykehusets lokaler i Rygge den 20.-21. mars 2020. Forelesere er veterinær Marianne Jensen Mandelin, Spesialist i smådyrsykdommer, hund og katt, Masterstudent onkologi og veterinær Bente Kristin Sævik, PhD, Dipl. ECVCP.

Kurset er beregnet for veterinærer og gir en grundig innføring i både teoretiske og praktiske aspekter ved cytologisk og onkologisk diagnostikk. Det fokuseres på cytologisk prøvetagning, laging av utstryk og farging, mikroskopisk undersøkelse og tolkning (cellularitet, utstrykskvalitet, kategorisering) og muligheter for diagnostiske fallgruver. Prinsipper for onkologiske gradering og stadiumbestemmelse gjennomgås for mange av de vanligste kreftformene.

Med et godt teoretisk fundament og en praktisk tilnærming presenteres og diskuteres blant annet pasienten med en eller flere masser i hud/underhud, pasienten med forstørrede lymfeknuter, pasienten med masse(r) i milten, pasienten med væske i bryst -eller bukhulen og pasienten med blod i urinen, stranguri eller dysuri.

AniCura Jeløy Dyresykehus, Varnaveien 43D, 1526 Moss

20. og 21. mars 2020

Fredag 20. mars: 13.30 - 20.30 (7 timer), OBS. oppmøte og registrering mellom 13.00 og 13.30.

Lørdag 21. mars: 09.30 - 16.30 (7 timer)

Forelesere:

Veterinær Marianne Jensen Mandelin, Spesialist i smådyrsykdommer, hund og katt, Masterstudent onkologi

Veterinær Bente Kristin Sævik, PhD, Dipl. ECVCP

Målgruppe: Veterinærer

Kurset er søkt godkjent i spesialistutdanningen for veterinærer med 14 timer.

Pris: NOK 1000, inkl. servering begge dager

Antall deltagere: Maks antall deltagere er 50 og påmeldingen er bindende.

Påmelding innen mandag 9. mars til Katja Olesen katja.olesen@anicura.no

Program (med forbehold om endringer):

Fredag 20. mars

13.00 – 13.30 Oppmøte og registrering

13.30 -13.40 Velkommen og kort introduksjon

13.40-14.30 Den cytologiske undersøkelsen (Mandelin/Sævik)

Indikasjon, prøvetagning, laging av utstryk og farging

Kontraindikasjoner?

Mikroskopisk undersøkelse og tolkning (cellularitet, utstrykskvalitet, kategorisering)

14.30-15.20 Den cytologiske undersøkelsen forts. (Sævik)

Inflammasjon – kategorisering

Neoplasi – kategorisering, malignitetskriterier

15.20-15.35 Pause

15.35 -16.20 Den onkologiske undersøkelsen (Mandelin)

Onkogenese, gradering, stadiumbestemmelse

16.20 -17.15 Neoplasier i hud/underhud (Mandelin/Sævik)

Med fokus på mastcelletumores/lymfomer/melanomer/bløtvevssarkomer

17.15 -18.00 Pause med servering av pizza

18.00 - 19.00 Kasusgjennomgang (Mandelin/Sævik)

19.00 – 19.40 Neoplasier i juret (Mandelin/Sævik)

Cytologisk undersøkelse – er det noen vits?

Onkologisk undersøkelse – hva gjør jeg?

19.40 – 19.50 Pause

19.50-20.30 Kasusgjennomgang (Mandelin/Sævik)

 

Lørdag 21. mars

09.00 – 09.30 Oppmøte og registrering

09.30 – 10.25 Forstørrede lymfeknuter (Mandelin/Sævik)

Diagnostiske muligheter lymfom - cytomorfologi, histologi, ICC/IHC, PARR, FC

Kan det være en metastase? Hvordan bruke den cytologiske undersøkelsen optimalt

10.25 – 11.10 Masser i indre organer (Mandelin/Sævik)

Cytologisk undersøkelse – er det noen vits eller muligens endatil farlig? Med fokus på prøvetagning og diagnostisk sensitivitet og spesifisitet.

11.10 -11.25 Pause

11.25-12.15 Effusjoner i bryst og buk/cytologisk undersøkelse av væsker (Sævik)

Undersøkelse av væsker – når, hva og hvordan?

12.15 -13.00 Pause med lunsj

13.00 -14.00 Kasusgjennomgang (Mandelin/Sævik)

14.00 -14.45 Hjelp, det er en masse i milten (Mandelin/Sævik)

Hva gjør jeg?

14.45 -15.00 Pause

15.00 – 15.45 Masser i urin – og kjønnsveier (prostata) (Mandelin/Sævik)

Cytologisk undersøkelse av urin/masser urinblære og/eller prostata. Andre diagnostiske muligheter (analyse av biomarkører).

15.45 -16.30 Kasusgjennomgang (Mandelin/Sævik)

16.30 Avslutning

 

Velkommen!