AniCura Akademi Bergen inviterer veterinærer og dyrepleiere til kurskveld i kardiologi.

AniCura Akademi inviterer veterinærer og dyrepleiere til kurskveld i kardiologi.

Arvelige hjertesykdommer hos hund og katt. Ekkokardiografi og screening av hjertesykdom hos hund og katt.

Forelesningen er rettet mot både veterinærer og dyrepleiere som ønsker å vite mer om hjertesykdommer og
utredning av slike pasienter. Vi skal også diskutere kasus, sykdomsutvikling og hvilken prognose man kan
forvente ved de vanligste hjerteproblemene.

Foredragsholder: veterinær spesialist smådyr og autorisert hjertescreener Thomas Øyo.

Forelesningen holdes den 24. mai i lokalene til AniCura Dyresykehuset Bergen Sør. 

Vi begynner klokken 19 og holder på til ca. 21. Velkommen! 

Påmelding sendes til bergen.sor@anicura.no innen 22/5.

 

Thomas er utdannet fra Szent Istvan University i Budapest i 2000 og fullførte etterutdanning som IVAS-sertifisert akupunktør i 2002 og smådyrspesialist med fordypning i hjertemedisin i 2012. I 2015 ble Thomas autorisert hjertescreener og han er godkjent for HCM screening i PAWPEDS.

Han har også videreutdannelse innen kardiologi og billeddiagnostikk fra ESAVA og mottar henvisninger for hjerte- utredninger fra hele Vestlandet. Thomas er medlem av Spesialistforeningen for smådyr og Norsk Forening for Veterinær Kardiologi. På AniCura Dyresykehuset Bergen Sør er han klinikkens sjefsveterinær og faglig ansvarlig.