Diabetes Mellitus hos katt

AniCura Akademi Bergen inviterer veterinærer og dyrepleiere til kurskveld i diabetes mellitus hos katt.

Tema: Diabetes mellitus hos katt.

Foredraget vil handle om utfordringer for både veterinær og eier med tanke på diagnostikk og behandling.

Foredragsholder: veterinær Stein Istre Thoresen

Stein Istre Thoresen, professor, DVM, DipECVCP, DipECVIMCA, har lang og omfattende erfaring innen både utvikling og sikring av veterinærmedisinsk kvalitet. Hans innsats har vært av stor betydning for internasjonalt samarbeid innen veterinærmedisin. Han har ledet ECVCP Laboratory Standards Comittee og deltatt i en rekke forskjellige forskningsnettverk. Stein har en dr.grad i klinisk endokrinologi («Fructosamine (glycated serum proteins) in diagnosing and monitoring diseases with persistent hyperglycaemia, hypoglycaemia and hypoproteinaemia in dogs and cats»). Etter 10 år ved Institutt for Smådyrsykdommer på NVH ble han fra 2002 kvalifisert for et professorat i klinisk patologi ved NVH (nå Veterinærhøgskolen - NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) som han fortsatt innehar. Stein er også veterinærmedisinsk redaktør for Norsk Veterinærtidsskrift og har jobbet hos AniCura som veterinærmedisinsk kvalitets- og utviklingssjef.

Det blir enkel servering.

Sted: AniCura Dyresykehuset Bergen Nord

Tid: 1745 - 2100 

Påmelding: Sendes til tina.vevletveit@anicura.no innen 20/10.