Hjertesykdommer hos katt

Velkommen til kurs på AniCura Akademi Sørlandet!

I løpet av en spennende kveld vil vi snakke om disse temaene innen hjertemedisin. 

Kurset passer hovedsakelig for veterinærer, og blir holdt 16. november ved AniCura Dyreklinikk Sørlandet. Vi starter klokken 18.00, og holder på til ca. 21.00. Det vil bli enkel bevertning. 

Foredragsholder er Liva Ihle Vatne fra AniCura Dyresykehus Oslo.

Liva Ihle Vatne, CertVC og GPCert(FelP)
Liva ble uteksaminert ved R(D)SVS i Edinburgh i 2002. Etter studiene jobbet hun flere år i England, og tok eksamen i kattemedisin, GPCertFelP

i 2005. I 2009 tok hun Certificate in Veterinary Cardiology. Liva er leder av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK), hun er godkjent for screening av katter i regi av det internasjonale screening programmet Pawpeds og godkjent for hjerteundersøkelser av hund i regi av NFVK. Hun er medlem av The Veterinary Cardiovascular Society og European Society of Veterinary Cardiology. Liva har forelest på flere kurs og konferanser, og tar gladelig imot henvendelser fra kollegaer som ønsker å diskutere kasus. 

Liva jobber nå med kardiologi på fulltid og får henvisninger for utredning, behandling og operasjoner av hjertepasienter fra hele landet.

Velkommen til oss ved AniCura Dyreklinikk Sørlandet i Engenessalen, adresse Travparkveien 40, 4636 Kristiansand S

Kurset er gratis, men vi ønsker påmelding. Send en mail til marit.alfredsen@anicura.no innen 11. november om du ønsker å delta.