Kardiologi med Liva Ihle Vatne(2)

I løpet av to kvelder vil Liva Ihle Vatne geleide oss gjennom flere spennende temaer innen hjertemedisin. Begge kveldene begynner klokken 1800 og varer i ca. tre timer, inkludert pause. Vi holder til i Uelands Gate 85, i lokalene til AniCura Dyresykehus Oslo. Det blir lett servering/snacks.

14. april: Hjertesykdommer hos katt

Medfødte og ervervede hjertesykdommer hos katt, diagnostikk og behandling, med kasuseksempler. 

Deltagelse er gratis for alle henvisende veterinærer, men påmelding er nødvendig. Påmelding må skje senest tirsdag 29. mars, og da ønsker vi beskjed om du vil delta på en eller begge forelesninger.
Send din påmelding, eller spørsmål om forelesningene til sasja.rygg@anicura.no 

31. mars: EKG og arytmi for ”dummies”

En gjennomgang av elementære elektrokardiografiske prinsipper og de vanligste formene for arytmi hos hund og katt, samt behandling av arytmi; med kasuseksempler. 

Liva Ihle Vatne

CertVC og GPCert(FelP)

Liva ble uteksaminert ved R(D)SVS i Edinburgh i 2002. Etter studiene jobbet hun flere år i England, og tok eksamen i kattemedisin, GPCertFelP
i 2005. I 2009 tok hun Certificate in Veterinary Cardiology. Liva er leder av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK), hun er godkjent for screening av katter i regi av det internasjonale screening programmet Pawpeds og godkjent for hjerteundersøkelser av hund i regi av NFVK. Hun er medlem av The Veterinary Cardiovascular Society og European Society of Veterinary Cardiology. Liva har forelest på flere kurs og konferanser, og tar gladelig imot henvendelser fra kollegaer som ønsker å diskutere kasus.

Liva jobber nå med kardiologi på fulltid og får henvisninger for utredning, behandling og operasjoner av hjertepasienter fra hele landet.