Kurs om antibiotikaresistens

AniCura Akademi inviterer til kurs om antibiotikaresistens mandag 8. februar klokken 1800

Antibiotikaresistens – en trussel som angår oss alle.

Velkommen til en spennende og høyaktuell forelesning på AniCura Akademi mandag den 8. Februar, der Ulrika Grönlund tar for seg blant annet veterinærers antibiotikabruk, resistensproblematikk, samt smittehygiene.

Ulrika Grönlund er AniCura-gruppens Medical Quality Manager – og har bakgrunn som universitetslektor ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), og fra det svenske Veterinærinstituttet. Hun har også jobbet som prosjektkoordinator i grupper som arbeider frem nasjonale retningslinjer for smådyrmedisin i Sverige, deriblant rutiner for smittehygiene og for håndtering av dyr smittet med antibiotikaresistente bakterier.

I AniCura har Ulrika hovedansvaret blant annet for pasientsikkerhet, smittehygiene, og retningslinjer for antibiotikabruk.

Påmelding er gratis, men bindende, og skjer på e-post til sasja.rygg@anicura.no innen 3. Februar.

Hjertelig velkommen til oss i Uelands gate 85, mandag den 8. Februar klokken 1800. Vi holder på i ca. 2,5 timer, med pause.