Reproduksjon og oftalmologi

AniCura Dyresykehuset Bergen Sør og AniCura Askøy Dyreklinikk inviterer til fire fagkvelder i vår.

Alle kurskveldene varer fra kl 18-21. Det blir enkel servering ved ankomst. Selve foredraget varer i 2 timer, avbrutt av en liten pause. Det settes av tid til spørsmål og diskusjon.

Onsdag 8. juni AniCura Askøy Dyreklinikk ved Helen Øvregaard

  • Siste nytt om screening og behandling av prostatalidelser hos hannhund

Onsdag 25. mai AniCura Dyresykehuset Bergen Sør ved Eva Heldal Monsen

  • Primære og sekundære glaukom hos hund og katt

Onsdag 20. april AniCura Dyresykehuset Bergen Sør ved Eva Heldal Monsen

  • Primære og sekundære konjunktivitter og keratitter hos hund og katt

Onsdag 6. april AniCura Askøy Dyreklinikk ved Helen Øvregaard

  • Brunstoppfølging hos tispe, hvordan fastslå optimalt tidspunkt for paring/inseminering Løpetidsinduksjon og -utsettelse

Hjertelig velkommen!

Ønsker du å delta på kursene, send en mail til helen.ovregaard@anicura.no (Askøy) eller eva.monsen@anicura.no (Bergen Sør) for påmelding. Kursene er gratis. 

Eva Heldal Monsen

Autorisert øyelyser, Veterinær Spesialist Smådyr og daglig leder AniCura Dyresykehuset Bergen Sør

Eva er utdannet fra FU-Berlin i 1982 og har hatt smådyrpraksis som hennes fremste fagområde hele tiden. Hun er i dag ansatt ved AniCura Dyresyke- huset Bergen Sør AS. Oftalmologi har vært hennes fremste fagområde de siste 20 årene. Eva deltar flere ganger i året på nasjonale, nordiske og europeiske oftalmologikurs, og har i mange år mottatt henvisn- inger fra veterinærer på vestlandet. I løpet av våren vil hun starte opp med kataraktkirurgi. 

Helen Øvregaard

Veterinær og daglig leder AniCura Askøy Dyreklinikk

Helen Øvregaard er veterinær og daglig leder på AniCura Askøy Dyreklinikk, og hun har hatt re- produksjon som hovedinteresse-område i mange år. Hun har tatt etterutdanning gjennom ESAVS , og har siden hospitert på veterinærhøgskolen i Paris for å tilegne seg gode protokoller innenfor fagområdet.
Hun er medlem av EVSSAR (the European Veterinary Society of Small Animal Reproduction), og SSS (Svänska Sällskapet for Smådjursreproduktion) og deltar årlig på kongresser for å holde seg oppdatert. Hun er også leder for ”Medical Group Reproductive Health” i AniCura- gruppen. Hun mottar gjerne henvisninger vedrørende reproduksjonsforstyrrelser, brunstkontroll, sædforsend- else, sædvurdering og inseminering. Vi kan nå utføre transcervical inseminering ved hjelp av endoskop.