Kari-Gro jobbet ett år hos oss som praktikant før hun startet på veterinærutdannelsen. Etter endt utdannelse har hun jobbet kun med smådyr, og kom til oss på AniCura Dyresykehus
Stavanger i april 2014. Hun har tatt videreutdannelse innen odontologi (tenner) og jobber mye med tannpasientene våre. Hun har også en stor interesse for CT/MR og har tatt videreutdannelse om denne formen for avansert bildediagnostikk. Hun har tatt Siddis
hundeskole's trenerutdannelse og hjelper til med valpkursene.

Utdanning

Kari-Gro er utdannet veterinær fra Szent Istvan University i Ungarn i 2011