Veternær og daglig leder. Smådyrspesialist, Master of Companion Animal Clinical Science, Specialiced in Surgery

Siri har det meste av tiden jobbet med smådyr. Hun har vært tilknyttet Stavanger Smådyrklinikk siden 1998. Siri har fullført en videreudanning og er godkjent spesialist i smådyrsykdommer. Hennes hovedinteresse er innenfor kirurgi, hvor hun utfører både bein- og bløtvevskirurgi. I 2013-2015 gjennomførte hun en mastergrad i kirurgi ved Universitetet i København.

Utdanning

Siri er utdannet veterinær fra Tierärzliche Hochschule Hannover i 1993.

Spesialfelt

Masteroppgaven til Siri er om kirurgiske operasjoner ved pustebesvær, trange nesebor og svelg hos brachycephale (flatnesede) hunder.