Sissel Ingebrigtsen Vatland

Sissel jobber både i resepsjonen og som assistent i klinikken når det behøves. Hun har tatt etterutdanning innen anestesi på Norges Veterinærhøgskole, og er en erfaren operasjonsassistent. Sissel er personalansvarlig ved klinikken, og har administrativt ansvar. Hun er en allsidig altmuligdame som har lang fartstid ved klinikken og begynte hos oss i desember 2000.