Veterinær

Wenche har jobbet ved flere dyreklinikker, og også hatt det veterinærfaglige ansvaret for en klinikk i to år, før hun kom til oss våren 2005. Wenche interesserer seg for våre minste og eksotiske kjæledyr i tillegg til sine egne hunder. Hun er godt i gang med etterutdanning om eksotiske dyr og har god kompetanse på kaniner, gnagere som marsvin og rotter, reptiler, slanger og fugler, samt andre eksotiske dyr. Hun har også etterutdannet seg innen odontologi (tenner) og har mange tannpasienter. Hun jobber også med onkologi (kreft) og har tatt videreutdanning om kreftbehandling. 

Utdanning

Wenche er utdannet veterinær fra University of Liverpool, England i 2001.