Utredning av kreft og svulstsykdommer

Mistanke om at hunden eller katten er rammet av en svulstsykdom oppstår ofte ved at dyrets eier finner en kul et sted på dyrets kropp.

Tromsø (Katteklinikken)

Stakkevollvegen 11a 9010 Tromsø
Få veibeskrivelse 77635035

Noen ganger stilles diagnosen etter at dyret har vist diffuse symptomer som f.eks. avmagring, eller ved at funksjonen i et organ blir dårligere. For å stille en diagnose av svulstsykdommer hos katt brukes diagnosemetoder som biopsi (vevsprøve), cytologi (celleprøve), røntgen, utralyd, MR-undersøkelse, CT og endoskopi.

Avhengig av hvilken svulstform det handler om og kattens alder og allmenntilstand, kan ulike behandlinger være aktuelle. Ofte kan kirurgisk fjerning av kulen være nok, men i mange tilfeller er det behov for andre behandlinger som kjemoterapi eller strålebehandling. Disse to siste tilbys ikke her, men vi formidler selvsagt kontakt til dyresykehus som kan ta behandlingen videre. 

Tromsø (Katteklinikken)

Stakkevollvegen 11a 9010 Tromsø
Få veibeskrivelse 77635035