Om oss

Molde Dyreklinikk åpnet i 1992 og ble i mars 2018 medlem i AniCura-familien. Klinikken holder til i lyse lokaler like vest for Molde sentrum. Staben består av tre veterinærer, tre dyrepleiere og en klinikkassistent.

Vi håper den faste staben skaper en trygg atmosfære som gjør det trygt og trivelig for både dyr og eier å komme hit.

Klinikken er sertifisert av Den Norske Veterinærforening. Vi er per i dag en av to klinikker i Møre og Romsdal som har denne godkjenningen. Sertifiseringen innebærer kvalitetssikring av hele klinikken. Det omfatter alt fra lokaler, kompetanse hos alle medarbeidere, sikkerhet og kvalitet på medisinsk teknisk utstyr, daglige rutiner, HMS og renhold. Du kan lese mer om dette ved å følge linken.

Vi ønsker å være med på å heve dyrehelse og dyrevelferd hos smådyr i vårt område gjennom forebyggende arbeid, utredning og behandling. Ved behandling av skader og sjukdommer skal dyrets livskvalitet hele tiden vurderes. For oss er det viktig å være bevisste på dette.