Tittel

Klinikkassistent

Åshild startet som vikar hos oss januar 2022. Hun har bakgrunn fra butikkbransjen. Åshild bidrar der det er behov, du finner henne både i resepsjonen, i telefonen og bak i klinikken.

Hjemme har Åshild en katt.