Veterinær og daglig leder


Monica har jobbet fulltid med smådyr siden 2002. Hun har vært ansatt ved klinikken siden 2003. Flere etterutdanningskurs innefor blant annet hudsykdommer, ultralyd, kanin- og gnagersykdommer, klinisk kjemi, behandling av kritisk syke dyr og halthetsdiagnostikk hos hund. Hjemme har hun en engelsk setter og en katt.

Har vært styremedlem av Smådyrpraktiserende veterinærers forening.

Utdanning

Uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 2001.