Veterinær og daglig leder

Utdanning

Uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 2001.


Monica har jobbet fulltid med smådyr siden 2002. Hun har vært ansatt ved klinikken siden 2003. Flere etterutdanningskurs innefor blant annet hudsykdommer, ultralyd, kanin- og gnagersykdommer, klinisk kjemi, behandling av kritisk syke dyr og halthetsdiagnostikk hos hund. Har tidligere hatt gordon settere, men nå er det kun katt som er firbent familiemedlem.

Har vært styremedlem av Smådyrpraktiserende veterinærers forening.