AniPlan® Hund

Gi hunden din den beste oppfølgingen - bli med i AniCuras helseplan. Med AniPlan® får du en årlig pakke med tjenester som gjør forebyggende helse enkelt og økonomisk. AniPlan® er en skreddersydd helseplan som er med på å holde hunden din ved god helse, og som reduserer risikoen for alvorlige helseproblemer. Det bidrar til en regelmessig og tett dialog med din klinikk. AniPlan® betales via et fast månedsbeløp.

Hvordan fungerer det?

AniPlan® innebærer at din hund følger en plan for å bevare en god helse hele året, til en fast månedspris som betales via autogiro. I planen, som finnes både for hund og katt, inngår blant annet de viktigste undersøkelsene og vaksinasjonene som din veterinær vet at din hund har behov for.

Du vil også få råd og veiledning om hvordan du selv kan være med på å forebygge problemer og sykdommer, og kan stille spørsmål om det du lurer på eller bekymrer deg for. Med AniPlan® hjelper veterinæren, sammen med deg, din hund med å få de beste forutsetningene for god helse og et langt liv. AniCuras forhåpninger er også at AniPlan®, gjennom bedre forebygging og økt bevissthet rundt helse, vil føre til lavere kostnader for deg gjennom å minske behovet for mer omfattende behandling.

Våre planer

Hund Basis

Basisabonnementet inneholder:

 • Årlig helsekontroll med vaksine
 • Årlig helsekontroll med tannsjekk
 • Ubegrenset med resepter
 • Kloklipp etter individuelle behov
 • 30% rabatt på attestering av ormekur for utenlandsreise (medisiner kommer i tillegg)
 • 10% rabatt på tannrens
 • Gebyrfritt direkteoppgjør ved forsikring

Hund Pluss

I tillegg til tjenestene over, får du med Pluss også:

 • En ekstra konsultasjon
 • Årlig blodprøve for sjekk av blant annet nyre- og leverstatus
 • Årlig SDMA test (nyreprøve)
 • Årlig urinprøve
 • 20% rabatt på tannrens

Denne planen anbefales blant annet til hunder over 7 år.

For nærmere beskrivelse av AniPlan hund, klikk her.

AniPlan Valp

 • Anbefalte grunnvaksiner med helsesjekk
 • Junior- og tannkontroll inkludert revaksinering ved 6 måneder
 • Ettårskontroll
 • Kloklipp tilvenning og klipp etter individuelle behov
 • Ubegrenset med resepter

Helsekontroll 

Ved en helsekontroll gjør veterinæren en klinisk undersøkelse av hundens allmenntilstand. Veterinæren sjekker slimhinner og lymfeknuter. Øyne og ører vurderes, og tenner undersøkes. Du vil få informasjon om behov for videre undersøkelser eller behandling, hvis nødvendig. Kjønnsorganer, hud, pels og klør ses på, hjerte og lunger lyttes på. Små helseproblemer kan utvikle seg til alvorlige sykdommer hvis de ikke behandles, og prognosen er bedre jo fortere man griper inn. Å oppdage tegnene tidlig kan redde liv! Årlig helsekontroll er inkludert i AniPlan.

Vaksinasjon

Vaksiner forebygger sykdom. Kun friske dyr bør vaksineres, derfor foretar dyrlegen en helsekontroll før vaksinen settes. Årlig vaksine i henhold til WSAVA’s (World Small Animal Veterinary Association) retningslinjer inngår i AniPlan. I Norge vaksinerer vi mot kennelhoste, valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus.

Helsekontroll med tannsjekk

Ved en helsekontroll gjør veterinæren en klinisk undersøkelse av hundens allmenntilstand. Mange hunder lider av tannproblemer uten at eier merker dette. Regelmessige tannkontroller kan avdekke problemer tidlig, slik at man kan sette inn tiltak. En årlig helsekontroll med tannsjekk er inkludert i AniPlan. Undersøkelsen utføres på våken hund. Hvis det avdekkes behov for ytterligere undersøkelser (f. eks røntgen) eller behandling (f. eks tannrens eller tanntrekk), vil du kunne avtale en videre behandlingsplan med din veterinær. Disse undersøkelsene og behandlingene er ikke inkludert i AniPlan, men det tilbys rabatt på tannrens. 

Juniorkontroll med tannsjekk

Ved seks måneders alder er det lurt å ta en juniorkontroll, denne er også inkludert i AniPlan Valp. Det skal skje mye i valpens utvikling det første året. Veterinæren tar en generell helsekontroll med sjekk av tenner, tannfelling og tannstilling. Vi gir råd, ser på hold og snakker om fôring og normal valpeadferd. Ved denne undersøkelsen kan unghunden også få sin revaksinering, og ved behov klipper vi klørne. Les mer om juniorkontroll her.

Ettårskontroll

Ved ett års alder er de fleste hunder regnet som voksne, og det er lurt å ta en ettårskontroll. Denne er inkludert i AniPlan valp. Under denne helsekontrollen utfører veterinæren en generell helsekontroll. Vi gir råd, ser på hold og snakker om fôring og om det er behov for å endre fôringsanbefalingene. Ved behov klipper vi også klørne.

Blodprøve for å sjekke helsestatus

En blodprøve gir informasjon om status på indre organer, om blodprosent, samt om det er infeksjon i kroppen. Begynnende organsvikt kan ses på en blodprøve lenge før hunden utvikler kliniske tegn som er åpenbare for eier. Tidlig diagnose og igangsetting av behandling gir bedre prognose. En av ti hunder utvikler nyresykdom i løpet av livet, og eldre dyr er spesielt utsatt. Derfor anbefaler vi alle eiere med hund over 7 år å velge AniPlan Pluss, hvor blodprøve er inkludert.

Urinprøve

Urinen sjekkes for funn av blod, proteinener, sukker eller krystaller som kan avsløre sykdommer som diabetes, nyresvikt, infeksjon mm. Urinprøve gir informasjon om sykdom på et tidlig tidspunkt. Behandling kan dermed settes i gang. I AniPlan Pluss er det inkludert analyse av en urinprøve. 

Konsultasjon

Ved mistanke om at hunden er syk, kan det være behov for ytterlige undersøkelser og prøver for å diagnostisere og behandle. AniPlan pluss inkluderer en slik årlig konsultasjon. Denne kan brukes som første innledende undersøkelse hvis det er mistanke om at det er noe galt med hunden din, og/eller ved behov for kontroll/oppfølging*.

Du har ubegrenset med online konsultasjoner i appen inkludert i AniPlan-abonnementet.

*) Konsultasjon ut over 15 minutter (dvs. utredninger), videre undersøkelser som f. eks røntgen, innsending av prøver til eksterne laboratorier og blodprøve utover vanlig helsesjekk (AniPlan pluss), er ikke inkludert.

Flere fordeler for AniPlan®-kunder

Som AniPlan®-kunde får du også:

 • 10% rabatt på alt fôr fra Royal Canin, Hill's og Specific - utvalget vil variere fra klinikk til klinikk
 • 10% rabatt på utstyr fra Hurtta og Non-stop dogwear, samt andre utvalgte handelsvarer i butikk - utvalget vil variere fra klinikk til klinikk
 • Vektkontroll og ernæringsrådgivning

Det viktigste av alt er at AniPlan® gir deg trygghet gjennom gjennom nær, hyppig og regelmessig kontakt med kyndig dyrehelsepersonell, og økt bevissthet rundt din hunds helse. Sammen tar vi ansvar for helsen til din hund, og gir den de beste forutsetninger for et langt og sunt liv.

Trenger man en vanlig dyreforsikring også?

AniPlan inkluderer tjenester som skal være med på å legge til rette for god helse. AniPlan® er imidlertid ingen forsikring, og dekker ikke utgifter ved sykdom og ulykker.

Vi anbefaler alltid å tegne en dyreforsikring som dekker uforutsette hendelser, uansett om du velger AniPlan eller ikke. Med AniPlan får du mulighet til å foreta gratis direkteoppgjør gjennom klinikken (gjelder med de forsikringsselskapene som tilbyr dette).

Våre helseplaner for Hund

 • AniPlan® Hund Basis

  189 NOK
  Basisabonnementet inneholder en årlig helsekontroll med vaksine, årlig helsekontroll med tannsjekk og ubegrenset antall kloklipp og resepter. Som AniPlan®-medlem får du også ubegrenset med konsultasjoner i AniCura-appen.

  Følgende tjenester er inkludert i AniPlan® Hund basis:

  • Årlig helsekontroll med vaksine
  • Årlig helsekontroll med tannsjekk
  • Ubegrenset med resepter
  • Kloklipp etter individuelle behov
  • Ubegrenset med konsultasjoner i AniCura-appen
  • Gratis direkteoppgjør ved bruk av forsikring
  • 30% rabatt på attestering av ormekur for utenlandsreise (medisiner kommer i tillegg)
  • 10% rabatt på tannrens
  • 10% rabatt på alt fôr fra Royal Canin, Hill's og Specific
  • 10% rabatt på utstyr fra Hurtta og Non-stop dogwear

  Følgende tjenester er inkludert i AniPlan® Hund basis:

  • Årlig helsekontroll med vaksine
  • Årlig helsekontroll med tannsjekk
  • Ubegrenset med resepter
  • Kloklipp etter individuelle behov
  • Ubegrenset med konsultasjoner i AniCura-appen
  • Gratis direkteoppgjør ved bruk av forsikring
  • 30% rabatt på attestering av ormekur for utenlandsreise (medisiner kommer i tillegg)
  • 10% rabatt på tannrens
  • 10% rabatt på alt fôr fra Royal Canin, Hill's og Specific
  • 10% rabatt på utstyr fra Hurtta og Non-stop dogwear
 • AniPlan® Hund Pluss

  369 NOK
  I tillegg til Basisabonnementet, får du med Pluss-abonnementet en konsultasjon, en blodprøve, en SDMA-prøve (som oppdager tidlige tegn på nyresvikt) og en urinprøve. Denne planen anbefales blant annet til seniordyr over 7 år.

  AniPlan® Pluss inneholder i tillegg til alt som er inkludert i Basis også:

  • En konsultasjon
  • Årlig blodprøve
  • Årlig SDMA test (nyreprøve)
  • Årlig urinprøve
  • 20% rabatt på tannrens

  AniPlan® Pluss inneholder i tillegg til alt som er inkludert i Basis også:

  • En konsultasjon
  • Årlig blodprøve
  • Årlig SDMA test (nyreprøve)
  • Årlig urinprøve
  • 20% rabatt på tannrens
 • AniPlan® Valp

  309 NOK
  AniPlan® Valp inneholder alle anbefalte grunnvaksiner med helsekontroller, ettårskontroll og ubegrenset antall kloklipp, resepter og besøk i AniCura-appen.

  Følgende tjenester er inkludert i AniPlan® Valp:

  • Anbefalte grunnvaksiner med helsesjekk
  • Juniorkontroll med revaksinering ved 6 måneder
  • Ettårskontroll
  • Kloklipp etter individuelle behov
  • Ubegrenset med resepter
  • Ubegrenset med konsultasjoner i AniCura-appen
  • 10% rabatt på alt fôr fra Royal Canin, Hill's og Specific
  • 10% rabatt på utstyr fra Hurtta og Non-stop dogwear
  • Gebyrfritt direkteoppgjør ved bruk av forsikring

  Følgende tjenester er inkludert i AniPlan® Valp:

  • Anbefalte grunnvaksiner med helsesjekk
  • Juniorkontroll med revaksinering ved 6 måneder
  • Ettårskontroll
  • Kloklipp etter individuelle behov
  • Ubegrenset med resepter
  • Ubegrenset med konsultasjoner i AniCura-appen
  • 10% rabatt på alt fôr fra Royal Canin, Hill's og Specific
  • 10% rabatt på utstyr fra Hurtta og Non-stop dogwear
  • Gebyrfritt direkteoppgjør ved bruk av forsikring

Ubegrenset med konsultasjoner i AniCura-appen!

Første besøk i appen er gratis. Fri bruk for AniPlan-medlemmer. Ta kontakt, så finner vi den beste løsningen for deg og din firbente venn.
Les mer om appen

Vil du laste ned direkte?

Get it on Google PlayDownload on the App Store

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.