AniPlan hund

Gi hunden din den beste oppfølgingen - bli med i AniCura’s helseplan. Med AniPlan® får du en årlig pakke med tjenester som gjør forebyggende helse enkelt og økonomisk. AniPlan® er en skreddersydd helseplan som er med på å holde hunden din ved god helse, og som reduserer risikoen for alvorlige helseproblemer. Det bidrar til en regelmessig og tett dialog med din klinikk. AniPlan® betales via et fast månedsbeløp.

Hva inngår i AniCura AniPlan®?

AniPlan® er utviklet for at din hund skal ha det godt. Innholdet er satt sammen av våre veterinærer for å forebygge sykdom og lidelser, men også for å kunne oppdage disse i et tidlig stadium. 

Følgende tjenester er inkludert i AniPlan basis:

AniPlan Pluss inneholder i tillegg: 

Som AniPlan®-kunde får du dessuten:

Men det viktigste av alt er at AniPlan® gir deg trygghet gjennom nær, hyppig og regelmessig kontakt med kyndig dyrehelsepersonell, og økt bevissthet rundt din hunds helse.

Hva koster det? 

AniPlan basis koster kr 149,- og AniPlan Pluss koster kr 329,- i måneden.

Prisen er rabattert for å gi deg lavere og mer forutsigbare veterinærkostnader gjennom hele livet til hunden din. Regnet ut fra gjennomsnittspriser* ved AniCura-klinikkene utgjør dette en besparelse på minst 30% som AniPlan kunde.

Vi har laget to forskjellige planer, AniPlan og AniPlan Pluss med noe utvidet innhold. Snakk med personalet på klinikken om hvilken plan som passer best for din hund. Du tegner ditt AniPlan-abonnement hos AniCura. Første månedsavgift betaler du direkte på klinikken, og deretter skjer videre betaling via autogiro. 

 

*AniCuras klinikker opererer ikke med felles priser, så besparelsen er noe høyere på enkelte klinikker enn andre pga. forskjellige ordinær-priser.

Ønsker du å få mere informasjon eller tegne abonnement? Trykk her

Hvordan fungerer det?

AniPlan® innebærer at din hund følger en plan for å bevare en god helse hele året, til en fast månedspris som betales via autogiro. Du kalles automatisk inn til klinikken for kontroller. I planen, som finnes både for hund og katt, inngår blant annet de viktigste undersøkelsene og vaksinasjonene som din veterinær vet at din hund har behov for.
Du vil også få råd og veiledning om hvordan du selv kan være med på å forebygge problemer og sykdommer, og kan stille spørsmål om det du lurer på eller bekymrer deg for. Med AniPlan® hjelper veterinæren, sammen med deg, din hund med å få de beste forutsetningene for god helse og et langt liv. AniCuras forhåpninger er også at AniPlan®, gjennom bedre forebygging og økt bevissthet rundt helse, vil føre til lavere kostnader for deg gjennom å minske behovet for mer omfattende behandling.

Helsekontroll og konsultasjon

Ved en helsekontroll gjør veterinæren en klinisk undersøkelse av hundens allmenntilstand. Veterinæren sjekker slimhinner og lymfeknuter. Øyne og ører vurderes, og tenner undersøkes. Du vil få informasjon om behov for videre undersøkelser eller behandling, hvis nødvendig. Kjønnsorganer, hud, pels og klør ses på, hjerte og lunger lyttes på. Små helseproblemer kan utvikle seg til alvorlige sykdommer hvis de ikke behandles, og prognosen er bedre jo fortere man griper inn. Å oppdage tegnene tidlig kan redde liv! Årlig helsekontroll er inkludert i AniPlan. Ved mistanke om at hunden er syk, kan det være behov for ytterlige undersøkelser og prøver for å diagnostisere og behandle. AniPlan Pluss inkluderer en konsultasjon. Denne kan brukes til videre utredning eller som første innledende undersøkelse hvis det er mistanke om at det er noe galt med hunden din og/eller ved behov for kontroll/oppfølging.*

 

*Konsultasjon ut over 15 minutter (dvs. utredninger), videre undersøkelser som f. eks røntgen, innsending av prøver til eksterne laboratorier og blodprøve utover vanlig helsesjekk (AniPlan Pluss), er ikke inkludert.

Vaksinasjon

Vaksiner forebygger sykdom. Kun friske dyr bør vaksineres, derfor foretar dyrlegen en helsekontroll før vaksinen settes. Årlig vaksine i henhold til WSAVA’s (World Small Animal Veterinary Association) retningslinjer inngår i AniPlan. I Norge vaksinerer vi mot kennelhoste, valpesyke,smittsom leverbetennelse og parvovirus.

AniCura-appen

I AniCura-appen velger du selv når du vil du vil treffe en AniCura-veterinær via chat, telefon eller videosamtale. En enkel måte å få både råd og omsorg – aldri lengre borte enn mobiltelefonen din.

Du kan bruke appen

Du har ubegrenset med konsultasjoner i appen inkludert i AniPlan - abonnementet.

Les mer om appen her

Blodprøve for å sjekke helsestatus

En blodprøve gir informasjon om status på indre organer, om blodprosent, samt om det er infeksjon i kroppen. Begynnende organsvikt kan ses på en blodprøve lenge før hunden utvikler kliniske tegn som er åpenbare for eier. Tidlig diagnose og igangsetting av behandling gir bedre prognose. En av ti hunder utvikler nyresykdom i løpet av livet, og eldre dyr er spesielt utsatt. Derfor anbefaler vi alle eiere med hund over 7 år å velge AniPlan Pluss, hvor blodprøve er inkludert.

Urinprøve

Urinen sjekkes for funn av blod, proteinener, sukker eller krystaller som kan avsløre sykdommer som diabetes, nyresvikt, infeksjon mm. Urinprøve gir informasjon om sykdom på et tidlig tidspunkt. Behandling kan dermed settes i gang. I AniPlan Pluss er det inkludert analyse av en urinprøve. 

Tannkontroll

Mange hunder lider av tannproblemer uten at eier merker dette. Regelmessige tannkontroller kan avdekke problemer tidlig, slik at man kan sette inn tiltak. En årlig tannkontroll er inkludert i AniPlan. Hvis det avdekkes behov for ytterligere undersøkelser (f. eks røntgen) eller behandling (f. eks tannrens eller tanntrekk), vil du kunne avtale en videre behandlingsplan med din veterinær. Disse undersøkelsene og behandlingene er ikke inkludert i AniPlan, men det tilbys 10% rabatt på tannrens. 

Trenger man en vanlig dyreforsikring også?

AniPlan® inkluderer tjenester som skal være med på å legge til rette for god helse. AniPlan® er imidlertid ingen forsikring, og dekker ikke utgifter ved sykdom og ulykker. Vi anbefaler alltid å tegne en dyreforsikring som dekker uforutsette hendelser, uansett om du velger AniPlan® eller ikke.