Veterinær

Utdanning

Universitetet i Nottingham, 2015

Spesialfelt

Hjertesykdommer hos hund og katt

Ine har jobbet hos oss siden 2015. Vi deler på henne med Melhus dyreklinikk der hun hadde praksis som student. De kunne ikke tilby henne full stilling, men de ville heller ikke gi slipp på henne. 

Ine er vår yngste veterinær og hjelper oss i den eldre garde med å følge med i utviklingen.