Autorisert dyrepleier, faglig leder for dyrepleierstudentene

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole, 2015

Spesialfelt

Anestesi og smertelindring

Merete hadde praksis hos oss som student, og pga sin faglige dyktighet og sitt vinnende vesen, fikk hun jobb på klinikken straks hun var ferdig utdannet, sommeren 2015. Hun representerer den yngre garde dyrepleiere og hjelper oss derfor med å følge med i tiden på pleiesiden.

Hjemme har Merete kleine münsterländeren, Hera.