Autorisert dyrepleier, faglig leder for dyrepleierstudentene

Merete hadde praksis hos oss som student, og pga sin faglige dyktighet og sitt vinnende vesen, fikk hun jobb på klinikken straks hun var ferdig utdannet, sommeren 2015. 

Merete tok videreutdanning innen Anestesi og smertelindring i 2017, og innen tenner og tannrøntgen 2019.  

Hjemme har Merete hund.

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole (NMBU), 2015

Spesialfelt

Anestesi og smertelindring. Tenner