Smitteverntiltak

Tiltak grunnet  koronapandemien

Norge har nå åpnet, og vi følger etter.

Det er nå ingen begrensning på antall eiere som kan være med inn. Heller ikke i resepsjonen er det antallsbegrensninger.

Vi anbefaler allikevel at alle forsøker å holde litt avstand, og dersom du er forkjølet vil vi gjerne at du bruker munnbind inne på dyreklinikken.