Vi har to spesialister i staben, samt flere dyktige allmenn-veterinærer.