Veterinær

Utdanning

Uteksaminert som veterinær ved Veterinærhøgskolen i Hannover, Tyskland 2005

Spesialfelt

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. Uteksaminert 2014. Øyelyseraspirant

Anne Line har sin bakgrunn fra Sverige gjennom Spesialistdjursjukhuset Strømsholm, Østersunds Djursjukhus og Djursjukhuset Albano hvor hun har fått bred erfaring i behandling av hund og katt. Der har hun også gjennomgått en etterutdannelse for å kunne bli spesialist i hunde- og kattesykdommer.

Faglig sett er Anne Line en dyktig kliniker med god kunnskap i akuttkirurgi og med særlig interesse for indremedisinske kasus og øyesykdommer. Omsorg for dyrene, medmenneskelighet og en oppriktig interesse for yrket er noen av grunnene til Anne Line trives som veterinær.