Veterinær

Anne Line har sin bakgrunn fra Sverige gjennom Spesialistdjursjukhuset Strømsholm, Østersunds Djursjukhus og Djursjukhuset Albano hvor hun har fått bred erfaring i behandling av hund og katt. Der har hun også gjennomgått en etterutdannelse for å kunne bli spesialist i hunde- og kattesykdommer.

Faglig sett er Anne Line en dyktig kliniker med god kunnskap i akuttkirurgi og med særlig interesse for indremedisinske kasus og øyesykdommer. Omsorg for dyrene, medmenneskelighet og en oppriktig interesse for yrket er noen av grunnene til Anne Line trives som veterinær. 

 

Utdanning

Uteksaminert fra Veterinærhøgskolen i Hannover, Tyskland i 2005, Veterinær

Spesialfelt

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. Uteksaminert 2014. Øyelyseraspirant