Veterinær

Frank er med i klinikkens kirurgiske team og har interesse for både bløtvevskirurgi og ortopedi. Mye tid nedlegges også på det indremedisinske felt, og han liker godt å arbeide med krevende problemstillinger. Belønningen kommer når riktig diagnose kan stilles.

Frank er utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i Oslo i 1980. Han har siden sørget for å oppdatere og forbedre sin faglige kompetanse gjennom å delta på et stort antall kurs i inn- og utland.

Utdanning

Uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 1980, Veterinær

Spesialfelt

Bl√łtvevskirurgi og ortopedi