Veterinær


Jobber både på klinikken og kjører stordyrpraksis

Spesiell interesse for indremedisin og ultralyd.

Utdanning

Uteksaminert veterinær fra Tsjekkia.