Foruten inspeksjoner og EU-pass kan våre veterinærer også hjelpe med andre typer offisielle sertifikater og attester.

Drammen

Bragerhagen 32 3012 Drammen
Finn veien hit 32 83 35 03

Helseattest

Før reise til noen land utenfor EU kreves det at dyret har en helseattest. Vi anbefaler at man finner ut hva som gjelder for det aktuelle landet hos dets ambassade eller konsulat. Ofte skal et spesielt skjema brukes.

Det finnes også andre sammenhenger hvor dyrets eier må vise serifikat, f.eks ved noen konkurranser. I disse tilfellene holder det ofte at veterinæren lager en attest i forbindelse med et besøk på klinikken.

Spesialistsertifikat

For visse raser finnes det helseprogram som krever at hunden eller katten undersøkes av en veterinær med spesialkompetanse i hundens og kattens sykdommer (Smådyrspesialist) eller annen spesialkompetanse, f.eks patella-attest, attest på hjertestatus og øyelysing. Innen AniCura har vi alle typer spesialkompetanse som er nødvendig for å utgi spesialsertifisering.

Helseerklæring

Hvis hunden eller katten har en livsforsikring trenger forsikringsselskapet en helseerklæring for å kunne gjøre utbetalinger i forbindelse med avlivning, dødsfall eller funksjonsnedsettelse. Dette blir utstedt av den veterinæren som har tatt hånd om dyret. Før avlivningen kan forsikringsselskapet kreve en undersøkelse av dyret for å sikre grunnen til avlivningen. Veterinæren sender vanligvis også helseerklæringen til eieren.