AniCura Dyreklinikk Grimstad ble startet i små og beskjedne lokaler i november 1992. Dyreklinikken drev i sin tid med både produksjonsdyr og kjæledyr, men har siden 2004 vært en ren smådyrpraksis. Vi har sakte men sikkert ekspandert, og har nå en velutstyrt klinikk på ca 350 kvadratmeter. Lokalene våre ligger på et industri/handelssenter ca. to kilometer vest for sentrum i Grimstad.

Fra kun en ansatt i 1992 har vi vokst til i dag 12 ansatte, fordelt på seks veterinærer, en dyrepleier, en rehabiliteringsterapeut, en i resepsjonen/ kontor, en assistent, en dyrepleierstudent, og en kiropraktor.

AniCura Dyrlegekontor Lillesand, er en underavdeling av AniCura Dyreklinikk Grimstad. Dette er en enkel poliklinikk med begrenset åpningstider og bemanning. Avstanden mellom Lillesand og Grimstad er kort og det er derfor rimelig enkelt å sette opp timer for mer avansert diagnostikk og behandling ved klinikken i Grimstad.

Vi behandler i dag ca 7 000 pasienter årlig. I tillegg til å være en klinikk for Grimstad og omegn sine kjæledyr er vi også i økende grad blitt en henvisningsklinikk for Sørlandet. Vi har pasienter fra Flekkefjord i vest til Kragerø i øst.

Vår styrke er en stabil og god stab med dyktige og blide medarbeidere. Vårt slagord er "VI BRYR OSS"

Vi er opptatt av at de som besøker oss skal trives og vi ønsker å gi både kjæledyr og deres eiere stor omsorg og god menneskelig og faglig behandling.

Av faglig kompetanse og styrke er dette i dag konsentrert til tre felter:
Rehabiliteringsavdeling, tenner og tannsykdommer, øyelysing og øyets sykdommer.

Vår henvisningspraksis er stadig økende. Vi jobber kontinuerlig med å være lett tilgjengelig for kolleger i vårt nærområde som ønsker faglige råd og hjelp med vanskelig og utfordrende kasus.