Toggle menu

Slitasje


Leddbrusk fungerer som en støtdemper som beskytter benet. Slitasjeforandringer i ledd oppstår når brusk slites ned raskere enn den bygges opp. Dette gir seg utslag i bevegelsesproblemer. Dette ser man oftest hos eldre dyr, men også yngre dyr kan få det. Enkelte raser er mer utsatt enn andre. Overvekt vil også kunne øke risikoen for leddproblemer.

Tegn på bevegelsesproblemer hos hunder:

  • Tydelig stiv, spesielt etter hvile. 
  • Lite villig til å gå i trapper. 
  • Går saktere, eller blir fort sliten på tur. 
  • Foretrekker å ligge fremfor å stå. 
  • Klynker, knurrer eller glefser når man tar på et utsatt område.

 

Tegn på bevegelsesproblemer hos katt:

  • Mindre aktivitet. 
  • Gjemmer seg bort. 
  • Lite villig til å hoppe opp på eller ned fra høyder. 
  • Går stivt eller halter.

En klinisk undersøkelse, og eventuelt også røntgen med beroligende, kan si litt om dyret har slitasjeforandringer. Riktig ernæring, kanskje også kombinert med smertelindrende midler eller metoder som rehabilitering og kiropraktikk, kan hjelpe dyret til å holde seg i aktivitet.