Assistent

Ann Kristin begynte på sin veterinærassistent utdannelse ved fagsenteret i februar 2021, og ble samtidig praktikant hos oss. I juni fikk hun en assistentstilling her hos oss.