Utdanning

Bachelor fra NMBU veterinærhøgskolen 2019