Daglig leder, veterinær og autorisert øyelyser

37049500

Tone ble utdannet ved Tierärtzliche Hochschule i Hannover i 1997. Etter endt utdannelse jobbet hun et og et halvt år i Alpharma, før hun begynte ved Grimstad Dyreklinikk (nå AniCura Dyreklinikk Grimstad) i 1999. 

Tone er spesielt interessert i indremedisin og har tatt en rekke etterutdanningskurs, blant annet i indremedisin gjennom ESAVS. I tillegg er Tone ferdig med sin etterutdanning innen arvelige øyelidelser og tar i mot pasienter til øyelysing.


Utdanning

Tierärtzliche Hochschule i Hannover i 1997

Spesialfelt

Autorisert øyelyser, indremedisin