Hunder og katter som skal reise utenlands innen EU, må ha et EU-pass utstedt av veterinær hvor vaksiner og diverse behandlinger skrives inn.

Grimstad

Bergemoveien 21 4886 Grimstad
Finn veien hit 37 04 95 00

Dyret må være ID-merket med mikrochip. Leselige tatoveringer som er utført før 3. juli 2011 er også godkjent. Hunden eller katten skal også ha gyldig vaksinasjon mot rabies, og EU-passet utstedes vanligvis i sammenheng med at dyret får sin første rabiesvaksinasjon. Før innreise til enkelte land kreves det også at hunder og katter skal ha gjennomgått en ormekur.

Rabiesvaksinasjonen er ifølge EUs regler ikke gyldig før 21 dager etter at den blir gitt.