Hos AniCura Dyreklinikk Lilleaker tilstreber vi å tilby våre pasienter den beste diagnostikk og behandling. Det er også viktig for oss at eierne føler at de blir godt tatt vare på. Våre ansatte deltar på jevnlige etterutdanningskurs, og vi har det mest moderne utstyr tilgjengelig. Vi har også kontakt med spesialister som vi kan rekvirere pasienter til ved behov.