Informasjonskapselinnstillinger

Et utdrag av de viktigste prisene er slått opp i resepsjonen, eller du kan få dem ved å ringe klinikken. Noen priser er faste, men ofte vil både tilleggsundersøkelser og lengre behandling være nødvendig. Vi vil gjøre eier oppmerksom på dette i forkant, gi et prisoverslag dersom det er ønskelig, og så ringe eier dersom annet skulle oppstå som endrer vesentlig på dette.

En konsultasjon eller en behandling hos AniCura Dyreklinikk Lilleaker koster vanligvis mer enn du betaler hos legen din. Det er flere grunner til det. For det første blir utgiftene hos legen i stor grad dekket av trygdesystemet. I tillegg til at vi ikke har noe offentlig tilskudd, er vi også momsbelagt, det vil si at 25% av det vi tar inn går rett i statskassen.

En moderne dyreklinikk er i dag full av dyrt utstyr (fastlegen har det enklere sånn!) og ikke minst skal vi ha folk som er faglig kapable til å bruke utstyret! Utviklingen i vårt fag har gått veldig fort, og vi skal holde oss faglig oppdatert på mange felt på flere dyrearter. Alt dette krever store ressurser i form av tid, innsats og penger.

Hvorfor er det prisforskjeller mellom klinikkene? Som enhver annen bedrift må klinikkene beregne prisene ut ifra sine utgifter. Forskjeller i husleie, antall ansatte, utstyr og kompetanse vil måtte avspeile klinikkens priser. 

Eiere anbefales å tegne en forsikring for dyret. Slik kan både eier og dyrlege i større grad være trygge på at dyret får de beste undersøkelser og den mest hensiktsmessige behandling!