Student

lilleaker@anicura.no

22515800

Dominyka er en av de flinke studentene våre som startet hos oss i 2018 og jobber deltid ved siden av veterinærstudiene sine.

Hun startet på veterinærstudiet i 2016 og er faglig interessert i smådyrmedisin og ønsker etter studiene å fordype seg i kardiologi.

På fritiden er hun aktiv innen dans og er med i jentekoret på NMBU og er opptatt av klima og miljø.

Hun har hatt en rekke dyr fra rotte og katt, og hun har nå en liten chihuahua hund.

Utdanning

Startet på veterinærstudiet ved NMBU i 2016.