Student

lilleaker@anicura.no

22515800

Elizabeth er en av de flinke studentene våre som startet hos oss i 2018 og jobber deltid ved siden av veterinærstudiene sine.

Hun er opprinnelig fra England og flyttet til Norge og startet på veterinærstudiet i 2018. Hun er faglig interessert i patologi og mikrobiologi. 

På fritiden er hun veldig glad i å reise, lese og fysisk aktivitet.

Hun har hatt en rekke dyr fra ørkenrotte, marsvin, kaniner, hund og hest. Hun ønsker seg katt for øyeblikket.

Utdanning

Startet veterinærstudier ved NMBU i 2018.