PRISOVERSLAG

Alle prisoverslag gis med forbehold om uforutsette endringer og ekstra kostnader. For noen behandlinger er det vanskelig å gi et eksakt prisoverslag før vi har sett på dyret. Spør om prisoverslag på forhånd for å unngå misforståelser. Du vil alltid kunne snakke med veterinæren om pris underveis i behandlingen og vi vil ringe eier dersom det skulle oppstå store endringer i pris.

PRISFORSKJELER

Hvorfor er det prisforskjeller mellom klinikkene? Som enhver annen bedrift må klinikkene beregne prisene ut ifra sine utgifter. Forskjeller i husleie, antall ansatte, utstyr og kompetanse vil måtte avspeile klinikkens priser. 

Eiere anbefales å tegne forsikring for dyret. Slik kan både eier og dyrlege i større grad være trygge på at dyret får de beste undersøkelser og den mest hensiktsmessige behandling!

Her finner du priser på noen av våre standardtjenester.

Under oppdatering..

Dere kan få priser ved å ringe klinikken.