Klinikkassistent og veterinærstudent

Tonje startet ved AniCura Majorstuen sommeren 2017. Hun studerer til daglig ved veterinærhøgskolen.